Κατηγορία

Uncategorized

Κατηγορία

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το άρθρo 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περισσοτερα