Κατηγορία

Αφιερωματα

Κατηγορία

Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην αναφερθούμε και στα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου, που κι αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του, μιας πόλης με παρελθόν και μέλλον.

Περισσοτερα