Νεα

Συντήρηση τοιχογραφιών του ιερού της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Σκιάθου, με δωρεά του ξενοδοχείου Skiathos Palace

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Η συντήρηση/αποκατάσταση των τοιχογραφιών του ιερού βήματος της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Σκιάθου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κ. Σταυρούλα Νάκου.

Το έργο αποκατάστασης έγινε με δωρεά του ξενοδοχείου Skiathos Palace και της οικογένειας Δερβένη.


Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγγεγραμμένη μελέτη συντήρησης είναι οι εξής κάτωθι:

1.Στερέωση υποστρώματος.
Η στερέωση των κονιαμάτων με χρήση διαλύματος υδατικής διασποράς τύπου Hydroground 5%-10% σε απιονισμένο νερό, και η εφαρμογή με σύριγγα. Προηγουμένως έχει εμποτιστεί η περιοχή που χρειάζεται, με υδατικό διάλυμα αλκοόλης (50:50) με σκοπό την αποτελεσματικότερη διείσδυση του στερεωτικού υλικού.

2.Στερέωση ζωγραφικού στρώματος.
Όσο αφορά τις περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί απολεπίσεις του ζωγραφικού στρώματος έγινε χρήση του υλικού PRIMAL ws24 σε μια αναλογία 3% .

3.Απομάκρυνση νεότερων κονιαμάτων.
Η απομάκρυνση των νεότερων κονιαμάτων-τσιμέντων κρίνεται αναγκαία διότι ,λόγω της διαφοροποιήσεως τους σε σύσταση υλικών ,τρόπου εφαρμογής και διαφοροποιήσεως πάχους στρώματος ,προκαλούν μηχανικές καταπονήσεις στο αυθεντικό κονίαμα. Η εν λόγω εργασία πραγματοποιήθηκε με την χρήση μηχανικών μέσων (σκαρπέλα, ελαφρών σφυριών, καλεμιών κλπ).

4.Στεφανώματα – Στοκαρίσματα.
Στο στάδιο αυτό έχουμε την κατασκευή λωρίδων αντιστήριξης (στεφανώματα) σε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά όρια απωλειών των τοιχογραφιών. Το πλάτος του κονιάματος είναι περίπου 2 εκ. Η πλήρωση των απωλειών και των ρωγμών ήταν επίσης απαραίτητα ώστε να εμποδίσουν την εκροή του εναίσιμου υλικού προς την ζωγραφική επιφάνεια. Η σύνθεση του νέου κονιάματος περιέχει 1 μέρος υδράσβεστο προς 3 μέρη αδρανών υλικών (άμμο λατομείου, μαρμαρόσκονη), δημιουργώντας ένα κονίαμα χρώματος μπεζ ανοιχτό. Οι συμπληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ελάχιστα χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του ζωγραφικού στρώματος.