Uncategorized

Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

“Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το άρθρo 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί τους κ.κ. Μετόχους του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου VOLOS PALACE (Ξενοφώντος & Θρακών), στον Βόλο, τηρώντας όλα τα υγιειονομικά πρωτόκολλα (αποστάσεις, μάσκες, αντισηπτικά), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 17ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020,(Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Προσαρτήματος) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή.
  2. Έγκριση κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ιδίου Νόμου της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη 17η διαχειριστική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της 18ηςδιαχειριστικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
  4. Έγκριση των αμοιβών και Εξόδων Παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 18ηδιαχειριστική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
  5. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου τους και να ψηφίσουν σε αυτή.


“ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ”


Tην ίδια μέρα και ώρα 19.30, το Δ.Σ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ” καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 11ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020,(Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή.
  2. Έγκριση κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ιδίου Νόμου της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη 11η διαχειριστική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
  1. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της 12ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021
  2. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων.


Εκ του Δ.Σ.